Systém prezentace před startem

Jednotlivé starty budou na sebe navazovat bez zbytečných prodlev. Pro minimalizaci časové ztráty mezi jednotlivými starty vydáváme tento systém prezentace před startem. Start jednotlivých kategorií se bude řídit rozpisem závodu, který bude vydán v den závodu. Každý start bude mít své pořadové číslo, včetně případných rozjížděk v rámci kategorie. Číslo bude tedy pro každou jízdu jedinečné. Závodníci si sami sledují průběh závodů, aby svůj start nezmeškali. S ohledem na to, že starty jednotlivých soutěžních tratí jsou rozmístěny různě po celé dráze oválu, budou účastníci každé jízdy odváděni rozhodčím na start společně, a to z předem vyhrazeného místa. Na toto vyhrazené místo (příjezdová komunikace k oválu) se musí závodníci soustředit s dostatečným předstihem před svým závodem nebo ihned na výzvu pořadatele. Zde proběhne prezentace závodníků před startem, kontrola startovních čísel, čipů, ochaných pomůcek apod. a budou předány případně další pokyny. Po dojetí závodu, který zrovna probíhá, budou nejkratší cestou odvedeni všichni společně na startovní čáru, kde bude připraven startér, který závodníky již jen seřadí na startovní čáru a na pokyn z cíle odstartuje závod. Po dojetí závodu jsou závodníci povinni nejkratší možnou cestou uvolnit dráhu pro další závod. Nestartujícím není dovoleno se vyjma doby vyhrazené pro rozbruslení pohybovat na dráze.