Průběžné bodové hodnocení OIP po 2 kolech

V příloze naleznete přehled průběžného pořadí v rámci celého OIP. Stejný soubor bude uložen rovněž v sekci „Výsledky“.