Propagace OIP 2009

Pro zájemce o distribuci letáku OIP 2009 jsme tento přiložili ke stažení do přílohy níže.