V Brně bude nová in-line dráha!

V MČ Brno – Kohoutovice, přímo v areálu ZŠ Pavlovská vyroste do budoucna nová in-line dráha. V oploceném areálu školy jsou pozemky, které jsou částečně využívány jako sportoviště školy, je zde vybudovaná atletická dráha a v části hřiště pro basketbal s asfaltovým povrchem. Zbytek pozemku je zatravněn s náletovými dřevinami. „Na uvedených pozemcích je navrhována in-line dráha s asfaltobetonovým povrchem. Délka dráhy je 260 m při vnitřní straně oválu, šířka dráhy 7,5 m“, popisuje situaci Jaroslav Suchý, člen RMB. Ještě je potřeba dořešit i konečné majitele všech pozemků. K tomu stačí již jediný krok, aby město svěřilo pozemek do péče MČ Brno – Kohoutovice.“Věřím, že se tento krok podaří. Budu dělat vše proto, abychom pozemek přepsali v dohledné době“, potvrdil informaci Oliver Pospíšil, náměstek primátora města Brna.

Uvnitř dráhy bude vybudováno univerzální hřiště pro míčové hry s umělým povrchem o rozměru 25 x 50 m. Toto hřiště bude sloužit škole, nebude přístupné veřejnosti, proto bude kolem hřiště provedeno oplocení výšky 3 m. Kolem in-line dráhy bude oboustranná zatravněná bezpečnostní zóna v minimální šířce 2,5 m.

„Stávající atletická dráha zůstane zachována, v prostoru stávajícího hřiště bude vybudováno malé dopravní hřiště napojené na dráhu, na dopravní hřiště bude dále napojen výjezd do lesíka“ dodal Petr Šafařík, místostarosta MČ Brno – Kohoutovice.

U dráhy bude vybudován přístřešek s lavičkami pro přezouvání bruslařů. U přístřešku budou osazeny 2 fontánky s přívodem pitné vody.

K dráze bude přivedena kabeláž pro časomíru, ozvučení a osvětlení dráhy. In-line dráha tohoto druhu je v rámci areálu ZŠ zatím první vlaštovkou. „Pro veřejnost by měl být tento areál volně přístupný tak, aby nenarušoval chod samotné školy. Každopádně je jasné už teď, že přístup zpoplatněn určitě nebude“ objasnil MUDr. Daniel Rychnovský, 1.náměstek primátora města Brna. Polohu a nápad přivítalo i vedení školy. „Areál nabídne dětem daleko větší možnosti, jsem tomu opravdu rád“ řekl Jiří Zorník, starosta MČ Brno – Kohoutovice.

„V případě, že budou na dráze probíhat soutěže a jiné akce pro veřejnost bude možné využít hygienické zázemí školy, které bude zajištěno tak, aby nebylo možno vstupovat do ostatních prostor školy“ řekl Lumír Sedláček, ředitel ZŠ Pavlovská 16 v Brně.

Jaroslav Suchý
Člen RMB