Upozorňujeme na změnu provozní doby in-line dráhy v Otrokovicích

Upozorňujeme všechny návštěvníky městského in-line oválu v Otrokovicích, že došlo ke změně provozního řádu areálu, především pak došlo k úpravě provozní doby v podzimních a zimních měsících, kdy je dříve tma. V říjnu je otevřen ovál již jen od 9 hod. do 18 hod. Od listopadu do konce února pak jen od 9 hod. do 16 hod. V březnu od 9 hod. do 18 hod.