Upozornění na nebezpečný výrobek – in-line brusle FLY

Velká Británie − in-line brusle. Značka: FLY. Typ/číslo modelu: neuvedeno. Popis: pár in-line bruslí. Na pravé brusli vzadu je umístěn motůrek s řídicím kolečkem (je vybaven ručním plynovým pedálem). Země původu: Čína. Riziko − Nebezpečí úrazu a nebezpečí vznícení. Nebezpečí úrazu hrozí z těchto důvodů:

– brzdové vybavení nevyhovuje požadavkům pro takové zařízení,
– nejsou dostatečně ochráněny napájecí body − je možné se jich prsty dotknout,
– poruchové vedení,
– riziko poškození výrobku v průběhu používání,
– kontrolní kabel je náchylný k poškození.

Nebezpečí vznícení hrozí, protože v případě pádu je velké riziko poškození palivové nádrže a následný únik paliva. Opatření přijatá ohlašující zemí − Úřady zakázaly prodej výrobku.

ZDROJ: www.qmagazin.cz