Speciální kolo OIP pro školy

Informujeme, že 30. září 2011 uspořádáme speciální kolo OIP pro základní školy. S propozicemi se můžou školy seznámit v příslušné sekci. Pozvánka pro školy je v příloze této aktuality a bude také na některé školy rozeslána emailem. Závody jsou určeny především pro školy ve spádové oblasti Otrokovic.