PROPOZICE OIP 2010, prostý text

PROPOZICE

Pořadatel: TJ Jiskra Otrokovice – oddíl atletiky
Spolupořadatel: SSCO team Otrokovice

Čestná předsedkyně organizačního výboru: Mgr. Eliška Podmolíková
Čestný člen organizačního výboru: Josef Bukovjan
Čestný člen organizačního výboru: Bc. Marcel Nemček
Předseda organizačního výboru: Bc. Michal Petřík
Člen organizačního výboru: Marek Baška
Člen organizačního výboru: Daniel Hořt
Ředitel závodu: Dis. Aleš Prudký
Hlavní rozhodčí: Josef Prudký
Startér: Jiří Košík

Datum: sobota 6. 11. 2010

Start:

10:00 Memoriál MUDr. Josefa Podmolíka v ½ maratonu,
štafetový ½ maraton, štafetový ½ maraton mládeže

12:00 vyhlášení výsledků běhů

12:30 in-line Fitness 7,8 km

13:00 in-line 20,7 km,
In-line štafetový závod 20,7 km

14:30 vyhlášení výsledků II. bloku

Trať: START, CÍL – u budovy Nového stadionu

Půlmaraton 8 okruhů + náběh 416 m
In line 20,7 km 8 okruhů + nájezd 20 m
Fitness 7,8 km 3 okruhy + nájezd 5 m
OKRUH – 2 585 m, ulicemi města

Prezentace:
budova Nového stadionu:
½ maraton, štafety 8:00 – 9:30
in-line Fitness 8 km 10:00 – 12:00
in-line 20,9 km, in-line štafety 10:00 – 12:30

Šatny: Nový stadion. Šatna slouží jen pro převlečení, pořadatel neručí za ztrátu věcí.
K dispozici sprchy.

Parkoviště u budovy Nového stadionu, přijezd z centra Otrokovice, od Tlumačova a Kvasic!!!

Ubytování: Závazně objednané do 1. 11. 2010 na tel. 604 708 480, Cena cca Kč 250,–
Občerstvení: dle pravidel atletiky
Startovné:
Kč 300,- in-line štafeta 20,7 km, štafeta ½ maraton
Kč 220,- in-line 20,7 km
Kč 120,- ½ maraton, in-line Fitness na 7,8 km, štafeta ½ maraton mládeže

Měření časů bude měřeno elektronicky. V ceně startovného je započteno zapůjčení čipu pro elektronické měření času. Každý závodník v individuálním závodě obdrží 1 čip, štafeta obdrží 2 čipy. Půjčení čipu bude proti záloze Kč 200,–)

Kategorie individuálních závodů:
½ maraton
Muži (91 a starší) Ženy (91 a starší)
Veteráni 40 – 49 Veteránky 40 a starší
Veteráni 50 – 59
Veteráni 60 a starší

In-line 20,7 km
Muži Ženy
Veteráni 40 – 49 Veteránky 40 – 49
Veteráni 50 – 59 Veteránky 50 a starší
Veterání 60 a starší

O zařazení do kategorie u veteránů rozhoduje datum narození (viz mezinárodní veteránská pravidla). V případě účasti méně jak tří závodníků v kategorii se startující automaticky posunují do hodnocení mladší kategorie.

In-line Fitness 7,8 km
Muži,Ženy

Kategorie štafetových závodů:
Štafetový ½ maraton
Startuje maximálně 8 členů, každý závodník absolvuje 1 okruh, první navíc náběh na okruh. Štafety mohou startovat v jakémkoliv složení.
Štafety budou označeny čísly, ve vymezeném prostoru si budou jednotliví členové předávat štafetu.
V případě, že prvním členem štafety bude závodník startující v individuálním 1/2maratonu, proběhne první předávka před cílovou čarou mimo předávkové území a štafetový čip poběží až od druhého kola. Jeden závodník může absolvovat více úseků, ne však 2 po sobě následující.

½ maraton smíšených štafet mládeže
Stejné jako u štafetového půlmaratonu s věkovým omezením:
Startuje mládež od ročníku narození 1993 a mladší, v družstvu musí startovat minimálně 2 dívky a zároveň minimálně 3 startující mladší 16-ti let v libovolné kombinaci.

Štafetový in-line závod družstev na 20,7 km
Startuje maximálně 8 členů, každý závodník absolvuje 1 okruh, první navíc nájezd na okruh. Štafety mohou startovat v jakémkoliv složení. Štafety budou označeny čísly, ve vymezeném prostoru si budou jednotliví členové předávat štafetu.
Jeden závodník může absolvovat více úseků, i 2 a více po sobě následujících.

Ceny:

In-line závod na 20,7 km

Muži, ženy:
1. 1 500,– 1. 1 500,–
2. 1 000,– 2. 1 000,–
3. 500,– 3. 500,–

Při nesplnění limitu 38:30 min. u mužů a při nesplnění limitu 43:00 min. u žen se finanční odměna půlí.

Finanční odměny jsou uvedeny v českých korunách!

Ostatní kategorie

První tři v každé kategorii obdrží věcné ceny.

ZÁVODNÍCI STARTUJÍ NA NÁKLADY VYSÍLAJÍCÍ SLOŽKY A NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ!!! ZÁVOD SE KONÁ BEZ OMEZENÍ SILNIČNÍHO PROVOZU S REGULACÍ PROVOZU NA KŘIŽOVATKÁCH!!!