Předběžné termíny OIP pro rok 2012

Český svaz kolečkového bruslení pomalu sestavuje termínovku in-line závodů pro rok 2012 a neměly by tam chybět brzo ani termíny Otrokovického in-line poháru, které byly ČSKB v těchto dnech oznámeny. Po různých konzultacích a ve snaze zamezit kolizím s jinými významnými akcemi jsou termíny OIP 2012 stanoveny takto. 1. kolo – 28.04.2012, 2. kolo – 02.06.2012 a 3. kolo – 18.08. 2012. 27.09.2012 – školní kolo OIP.