Pozvánka na výroční členskou schůzi klubu

Výroční členská schůze SSC Otrokovice se uskuteční v sobotu 28.3.2009. Pozvánku s navrženým programem zasedání naleznete v příloze této zprávy.