Poděkování …

Přátelé in-line bruslení, ještě jednou díky za krásné ukončení letošního ročníku OIP. Výsledky přiložím, hned jak mi dojdou emailem, nějak jsem si je zapomněl po ukončení závodu překopírovat od Libora Kundraty, kterému vděčíme za celý servis kolem zpracování výsledků. Zapomněl jsem i foťák, takže co se týče fotek, spoléháme tentokrát především na Vás a Vaše fotogalerie. Odkazy, kde je můžou ostatní najít, můžete zveřejnit třeba právě do komentáře k této zprávě. Vše opět důkladně přehodnotíme někde u piva, abychom Vás mohli, o našich plánek pro rok 2012, zase brzy informovat. Brzy na viděnou na dalších závodech, které ještě proběhnou. A díky všem za podporu, kterou nám dáváte, je to pro nás dobrá motivace a odpověď na otázku, proč pořádat závody pro Vás dál. Děkujeme rovněž všem partnerům poháru, kteří nás v letošním roce podporovali. Patří mezi ně zejména město Otrokovice, VZP ČR, VPO Protivanov – okna pro Váš spokojený život, Nadace Děti-Kultura_sport, Nadace CEMEX – Budujeme budoucnost, Teplárna Otrokovice, BESIP, ROSANA – dodavatel přírodní pramenité vody, GA.CZ, V-print – tiskárna, NUTRIPRODUCT, FAGOR, SPORTnawebu.cz, DDM Sluníčko, Otrokovické noviny, a další.