Otrokovice vybudují novou cyklostezku

Výběrem dodavatele a následným podpisem smlouvy perem v rukou starostky Radoslavy Matuszkové může město zahájit realizaci úseku cyklostezky podél Baťova kanálu.

Uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace na zmíněný projekt z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Střední Morava ze dne 13. února má město zaručenu dotaci ve výši 11 033 340 korun. Rozhodující část těchto prostředků bude poskytnuta z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Radnice se bude na nákladech projektu podílet přibližně částkou 7,6 milionu korun.
Cílem projektu je zkvalitnit nabídku volnočasových aktivit pro obyvatele města i širšího okolí. Nová dostatečně šířkově uspořádaná cyklostezka povede podél Baťova kanálu a řeky Moravy a bude tvořena zpevněným povrchem.
„Její trasa začne u stávající Moravní lávky převodem trasy z pravého břehu. Tam se na řešenou cyklostezku napojuje místní trasa pokračující na Bělov, Záhlinice a Kroměříž. Od Moravní lávky bude trasa vedena po stávající silnici k veslařskému areálu, kde budou moci cyklisté pozorovat nebo i využívat rekreační lodi připlouvající po řece Moravě do otrokovického přístaviště. Trasa dále povede volným terénem ve směru bývalého horkovodu k areálu otrokovických Technických služeb a dále po účelové komunikaci na pravý břeh řeky Dřevnice. Ten trasa překročí po stávající technické lávce. Cyklostezka bude na levém břehu pokračovat v koruně protipovodňové hráze až k soutoku Dřevnice s Moravou a dále po levém břehu Moravy až k železničnímu mostu trati Přerov – Břeclav, který podchází po břehu a napojuje se na úsek cyklostezky řešený na katastrálním území města Napajedel,“ popsal detailně trasu nové cyklostezky vedoucí odboru územního plánování a investic otrokovické radnice František Žák.
Celková délka nově vybudované cyklostezky bude 2,957 km. Nová odpočinková trasa se stane součástí nově budovaného úseku „Cyklostezky podél Baťova kanálu“, který umožní synergické propojení obcí Otrokovice, Napajedla, Spytihněv a Babice. Cyklostezka naváže na již funkční úsek mezi Babicemi a Nedakonicemi a nabídne atraktivní, nenáročnou ale především bezpečnou cyklistickou dopravu. Zahájení stavebních prací je plánováno na březen a dokončení stavby a uvedení do provozu na září letošního roku.

Ing. Milan Plesar, tiskový mluvčí otrokovické radnice