Nejasnosti kolem in-line oválu v Otrokovicích

Společné užívání sportovního areálu na sídlišti Trávníky v Otrokovicích bruslaři a fotbalisty provází stále nejasnosti. Provozní řád areálu stále není a nespokojenosti bruslařů si začali všímat již i novináři. Zde si můžete přečíst, jak se k celé věci staví město Otrokovice. Článek pod názvem „Otrokovická radnice slíbila nápravu“ vyšel v těchto dnech v místním Týdeníku Zlínska a jeho autorem je Robert Štach.

Otrokovice (rob) – Článek z minulého čísla Týdeníku Zlínska upozorňující na některé nejasnosti související s vybudováním nového areálu FC Viktoria Otrokovice přinesl první ovoce.
O co šlo? Minulý týden jsme upozornili na problémy týkající se nově přebudované in-linové dráhy v těsném sousedství umělé hrací plochy. In-linová dráha byla až donedávna volně přístupná veřejnosti. Majitel objektu a investor stavby Jan Ševčík však nechal celý oplocený areál zamknout a milovníci jízdy na bruslích mají smůlu. Počasí a klimatické podmínky přitom k podobným venkovním aktivitám přímo svádějí.
Pan Ševčík se ve smlouvě s městem Otrokovice, které mu poskytlo pětimilionovou dotaci, zavázal, že radě města předloží ke schválení Provozní řád. V něm mělo být jasně řečeno, kdy a za jakých podmínek bude areál s in-linovou dráhou otevřen veřejnosti. Radnice už dokonce vyčlenila další prostředky, ze kterých bude platit správce objektu. Až doteď se však nic nedělo. „Skutečně je pravda, že kolem přípravy Provozního řádu se objevují problémy a pan Ševčík byl písemně upozorněn správcem městských nemovitostí (společnost TEHOS s.r.o.) na povinnosti FC Viktoria vyplývající ze smlouvy a zejména z dodatku uzavřeného v souvislosti s uvedenou investicí,“ uvedla v reakci na náš článek starostka Otrokovic Radoslava Matuszková.
Na nový areál už si posvítilo také oddělení vnitřního auditu otrokovické radnice, jehož členové minulý týden kontrolovali správnost využití pětimilionové dotace poskytnuté městem. Objevila se totiž podezření, že poskytnuté peníze byly využívány i k jiným účelům než jen k dobudování umělého povrchu, oplocení a osvětlení.
„Využití této dotace jsme skutečně kontrolovali. Pan Ševčík se při podpisu smlouvy zavázal k tomu, že do 31. 3. 2007 předloží městu písemnou zprávu doloženou kopiemi dokladů týkajících se čerpání dotace. Oficiální výsledky auditu ale budou nejprve předloženy paní starostce. Ta rozhodne, co dál,“ prozradil vedoucí oddělení interního auditu otrokovické radnice Jindřich Novotný.
Bude už tedy pouze na první ženě Otrokovic a na členech rady města, zda se zjištěnými výsledky a případnými nedostatky budou zabývat. „Naším zájmem i povinností je hledat taková řešení, která umožní plné využívání městem zbudované in-line dráhy, ale i povrchu pro kopanou, který je investicí realizovanou klubem FC Viktoria na městském pozemku,“ slíbila Matuszková.
Rozhovor s otrokovickou starostkou přinese Týdeník Zlínska v příštím vydání.