Finální verze propozic OIP 2012 je tady !!!

Po zvážení všech připomínek, námětů, po zohlednění výsledku diskuze nad délkou tratí na Členské schůzi SSCO 10.03.2012, zveřejňujeme finální podobu propozic pro 6. ročník Otrokovického in-line poháru 2012. Právo změny si pořadatel stále vyhrazuje, nicméně délka tratí pro první kolo OIP je již definitivní a s dalšími změnami již nepočítáme. Přiklonili jsme se k názoru, že velmi dlouhé distance si závodníci mohou skutečně zajet na mnoha jiných závodech, třeba LIL tour, ČMP. Dlouhé tratě na dlouhé dráze jsou zajímavé jen při velkém počtu účastníků, a to díky zařazení bodovacího nebo vyřazovacího závodu, případně kombinace obou. Takový počet účastníků se zatím zejména ve starších dětských a seniorských kategoriích neschází a dívat se 20 min. na 10 závodníků, jak krouží s větším či menším odstupem na ovále není jak pro diváka, ani pro samotné závodníky, na výjimky, asi příliš záživné a jsme toho názoru, že dráhové závody mají být strhující, zajímavé a napínavé až do úplného konce pro všechny. To dělá dráhu dráhou. Uvidíme, jak se nám podaří tuto myšlenku naplnit. Těšíme se na Vás. MN