Další krok v jednání – konečně !!!

V pátek 27.5. došlo k dalšímu jednání o budoucím fungování sportovního areálu na sídlišti Trávníky v Otrokovicích, kterého jsme se jako zástupci pracovní skupiny pro tvorbu provozního řádu zúčastnili společně se starostkou a dalšími radními města Otrokovice a FC Viktoria Otrokovice. A lze (snad) říci, že došlo k dohodě. Díky značnému mediálnímu tlaku i tlaku ze strany veřejnosti to byl také hlavní cíl jednání. Termín, do kdy musí být vše doladěno a provozní řád vydán byl stanoven na 15.5.2007. Do té doby má být ale již zajištěn celodenní provoz v areálu v duchu návrhu provozního řádu. Zejména ovál si jasné pravidla užívání už žádá. Kdo na oválu už bruslil, bude souhlasit s výrazem „anarchie“. Opravdu je to tak. Zdá se, že dalším nelehkým úkolem bude vysvětlit lidem, jak se mají na této či podobné in-line dráze chovat. Bruslaři jezdí vedle sebe po celé šířce a nerespektují fakt, že někdo může jezdit rychleji. Dráhu si někteří pletou s vycházkovým územím nebo cyklostezkou. Postávání lidí na dráze – nic zvláštního. Ale to, že někteří, i přes neustálé upozorňování ostatních bruslařů, jezdí pravidelně v protisměru skutečně nechápu. Zde bych pochyboval o zdravém rozumu, úsudku a slušnosti těchto lidí. To, že ohrožují zdraví své mi nevadí, ale že ohrožují zdraví mé a těch ostatních rozumných lidí mi vadí.

Takže jsem se s předstihem rozhodl pár informací z budoucího provozního řádu tohoto areálu prozradit. Tyto pravidla se nijak zásadně neliší od pravidel, které již znáte z podobných sportovních stánků v celé ČR.

1.Provozní řád bude určovat podmínky bezpečného využívání a provozu sportovního areálu, tj. fotbalového hřiště s umělotravnatým povrchem, dále asfaltového oválu in-line dráhy a dalších přilehlých prostor, které jsou uvnitř oplocené části sportovního areálu

2.Sportovní areál by měl být provozován každodenně tak, že otevírací doba bude:

Duben – říjen: 8:00 až 21:30 hod
Listopad –březen: 9:00 až 17 hod.

V případě nepříznivého počasí, například sníh, déšť, může být provozovatelem z těchto důvodů provozní doba přiměřeně zkrácena či zrušena.

3.Všechny osoby přítomné ve sportovním areálu se musejí chovat ohleduplně a opatrně a předcházet tak případným úrazům, souvisejícím se sportovní činností.

4.Uvnitř areálu nemá být povolena jízda na kole, bude zakázán vstup osobám opilým nebo pod vlivem toxických látek. Měl by být zakázán přístup psům, kočkám a jiným zvířatům.

5.Využívání in-line dráhy bude z d a r m a.

6.Bruslení na oválu jen na vlastní nebezpečí.

Provoz in-line dráhy

1.Jízda na in-line dráze bude povolena pouze ve vyznačeném směru, a to proti směru hodinových ručiček.

2.Pomalejším bruslařům bude povolena jízda pouze u vnějšího okraje oválu, případně ve vyznačené dráze. Rychlejší bruslaři předjíždějí pomalejší bruslaře zleva, při vnitřním okraji dráhy. Při předjíždění se bruslaři nesmějí vzájemně ohrožovat.

3.Jízda ve skupině vedle sebe je povolena jen v případě, že nedojde k omezování a ohrožování ostatních bruslařů.

4.Vstup na in-line dráhu má být povolen dětem do 18-ti let pouze s ochrannou přilbou na hlavě, ostatní chrániče budou doporučeny stejně jako ochranná přilba pro osobu starší 18 let.

5.V případě konání fotbalového zápasu bude využívání in-line oválu zakázáno a naopak v případě in-line závodů nebude možné využívat fotbalové hřiště.

6.O omezení provozu na oválu bude veřejnost informována vyvěšením informace na vstupu do areálu. Pokusíme se veřejnost o těchto omezeních informovat taky sami přes tento web.