Aktualizace dráhových rekordů

Inlinový víkend je sice už za námi, ale v týmu SSC Otrokovice nepřestáváme pracovat a tak vám můžeme sdělit: „Dráhové rekordy jsou aktualizovány“. Nový přehled rekordů naleznete v příloze. Dva rekordy byly vyrovnány, 10 rekordů bylo překonáno a 10 rekordů bylo nově ustanoveno. Na sedmi vyrovnáních nebo změnách se podílely ženy, muži se do tabulek rekordů zapsali ve patnácti případech. Případné reklamace, prosím, uplatňujte u Bohunky Kotenové na adrese vanadis@centrum.cz.