Zásady ochrany osobních údajů

Provozovatel a správce osobních dat tohoto webu

Speedskating club Otrokovice, z.s.
IČ: 270 22 374
Jiráskova 1333
765 02 Otrokovice

Dále jen provozovatel.

Cookies

Provozovatel neuchovává žádné informace o návštěvnících pomocí cookies.

Jaké data uchováváme

Provozovatel uchovává data z přihlášky a kontaktního formuláře, tedy Vaše jméno, Váš e-mail, adresu, informace o Vaší zdravotní pojišťovně a zdravotních omezeních, Vaše telefonní číslo a Vaši zprávu.

S kým sdílíme Vaše data

Provozovatel nesdílí Vaše data s žádnou třetí stranou.

Jak dlouho uchováváme Vaše data

Pokud na základě interakce s kontaktním formulářem nedojde k navázání vzájemného kontaktu, budou Vaše data uchována 1 rok od odeslání formuláře.

Jaké máte práva

Pokud jste vyplnili a odeslali formulář, máte právo na export uložených dat nebo zažádat o vymazání dat z databáze skrze požadavek na e-mail sscotrokovice@seznam.cz.

Kde jsou má data uložena

Vaše data jsou v zašifrované podobě uchovány v databázi redakčního systému tohoto webu a v poštovní schránce sscotrokovice@seznam.cz.