Záhlinické rybníky

Lokalita: Zlínský kraj, okr. Kroměříž, obec Hulín, část obce Záhlinice
Blízká města: Kroměříž, Hulín, Holešov, Otrokovice, Zlín
Stručná charakteristika: cyklostezka s rovinatým profilem tratě v příjemném prostředí přírodního parku, ideální i pro rodinné výlety
Parametry: v jenom směru 4,2 km, výborný povrch, šířka silnice do 3m

Přístup k trase:
Přístup ke stezce je možný ze směru od Záhlinic nebo z Kroměříže.

Místní část obce Hulín – Záhlinice se nacházejí na silnici I/55 mezi obcemi Tlumačov a Hulín. Ze směru od Hulína je v Záhlinicích za obcí třeba na první odbočce odbočit doprava k místnímu rybářství. Do parku je vjezd vozidlům zakázán, a proto ponechejte auto raději někde poblíž třeba místního fotbalového hřiště, které se vedle přístupové cesty nachází. K popisovanému úseku tratě se dostanete po projetí poněkud horšího, cca 2 km dlouhého, úseku přístupové silnice k již zmíněnému rybářství. Kolem rybářství, které budete mít po levé ruce projedete a po několika dalších stovkách metrů dorazíte k dřevenému mostku. Za mostkem začíná naše stezka a také opravdový ráj bruslařů.

Přístup z Kroměříže je v místní části zvané Dolní zahrady, a to z křižovatky ulice Ovocná a Karla Rajnocha. Zde stezka přímo začíná a lze zde ponechat i auto.

Do Kroměříže a k této stezce se lze na bruslích dostat i přímo z cca 5 km vzdáleného Hulína, ale o tom třeba příště.

Popis trasy:
Stezka je spojnicí mezi Záhlinicemi a Kroměříží a prochází zdejším lužním lesem Zámeček, který je zároveň přírodní rezervací. Krajina zde je chráněná a téměř nedotčená.. Velká část stezky je stíněna korunami stromů a i v těch největších vedrech je zde velmi příjemně.

Trať popíšu od dřevěného mostku, tedy od Záhlinic. Od startu vás čeká dlouhá a téměř nekonečná rovinka v délce 1,6 km. Ta se poté stáčí mírně doprava. Pozor, těsně za zatáčkou je závora, která bývá obvykle otevřená, ale já to štěstí jednou neměl a od té doby bývám v tomto místě opatrnější. Následuje další poněkud kratší rovinka pod korunami stromů, která se pak stáčí do několika esovitých zatáček až vyjedete z lesa, kde stezka asi po 300 m končí.

Povrch vozovky je na této stezce obzvlášť kvalitní a zážitek z jízdy nezapomenutelný. V letošním roce se bohužel trochu nešetrným přístupem lesní správy zřejmě při stahování dřeva z lesa podařilo část stezky poškodit. A tak vedle občas se vyskytujících prasklin se cca na 1 km jízdy směrem od dřevěného mostku objevily na stezce trochu zrádné „škrábance“, na které je třeba dát pozor. Jde však o poměrně krátký úsek, který lze bez větších obtíží bezpečně projet. Ve zmíněné pravotočivé zatáčce pro prvních 1600 m se nachází hájenka a odpočívadlo. Po celé délce stezky jsou umístěné naučné tabule, díky kterým se můžete o rezervaci Zámeček dozvědět více.

Další informace:
Jelikož je tato stezka již poměrně známá, potkáte zde i poměrně dost bruslařů a cyklistů. Nejrušněji je na stezce v pozdních odpoledních hodinách a samozřejmě o víkendu. Kdo si chce nerušeně zabruslit musí zvolit vhodnější den nebo alespoň hodinu. I když je vjezd vozidel do těchto míst bez povolení zakázán, stává se, že nějaké to auto přeci jen potkáte. Stezka není sice moc široká, ale vyhnout se dá.

Když zaprší je zde dlouho vlhko a kluzko. V některých místech tratě je za horšího počasí poměrně tma. S měnícím se ročním období se mění i sjízdnost stezky. Na jaře je stezka po zimě poměrně dlouho znečištěná a také, díky vlhkému počasí, hůře sjízdná než obvykle. Na podzim dochází opět k znečištění díky opadávání stromů. V zimě doporučuji jen běžky . Doslechl jsem se ale, a snad to není fáma , že existuje parta lidí, která občas tuto stezku vyčistí, za což jim patří velké díky. Na druhou stranu existují ale ti, kteří záměrně přístup ke stezce všemožně znepříjemňují např. rozsypáváním písku na přístupové cestě od Záhlinic.

S občerstvením je to obtížnější, žádné tu zatím není nebo o něm nevím. Musíte tedy spoléhat na své zásoby nebo vydržet do nejbližší obce, města.

Na závěr něco málo o parku Záhlinické rybníky a přírodní rezervaci Zámeček:
Přírodní park Záhlinické rybníky je znám jako významné hnízdiště vodních a tažných ptáků. Mimo jiné zde hnízdí kormorán velký, volavka popelavá, volavka bílá či lžičák pestrý. Soustava Záhlinických rybníků, přilehlých luk a lužního lesa je i přes intenzívní chov ryb jedinečným územím na středním toku Moravy především ze zoologického a krajinářského hlediska. V rámci mokřadů České republiky byla tato oblast zařazena mezi mokřady mezinárodního významu. Záhlinické rybníky jsou napájeny říčkou Rusavou a Mojenou a tvoří je hlavní rybníky Nový, Pláňavský a Dobravický. Součástí přírodního parku je chráněné území Filena na Novém rybníce s přilehlým lužním lesem a podmáčenými loukami, na kterých se vyskytují vzácné druhy hmyzu. Ještě kousek dále na sever narazíte na přírodní památku Stonač na jižním okraji obce Bílany. Zde naleznete zbytek původních tůní a mokřin s cenným břehovým porostem s výskytem stulíku žlutého, vodňanky žabí, kosatce žlutého a dalších. Další zajímavostí v rámci Záhlinických rybníků je přírodní rezervace Zámeček se starým dubovým porostem. Ve stejnojmenné myslivně se narodil Ferdinand Stolička, vynikající geolog, který působil v Indii a Himalájích. (zdroj:www stránky obce Tlumačov)