Přidejte se k nám

Rádi byste se k našemu týmu přidali? Není nic jednoduššího, než nás kontaktovat na mail sscotrokovice@seznam.cz nebo na známých číslech. Jedním z hlavních cílů klubu je totiž i rozšiřování členské základny. Členem klubu se od 17. března 2008 už může stát i třeba Vaše sportovně založené dítko.

Zde je výtah z platných Stanov SSC Otrokovice vztahující se k členství v klubu:

III.Členství ve sportovním klubu 

III.1.    Řádným členem sportovního klubu se může stát jen fyzická osoba, která  

a) souhlasí s posláním a se stanovami sportovního klubu,

b) podá vyplněnou a vlastnoručně podepsanou přihlášku člena sportovního klubu, přičemž za osobu mladší 15 let podává a podepisuje přihlášku její zákonný zástupce,

c) zaplatí první roční členský příspěvek, není-li dále uvedeno jinak. 

III.2.    Členský příspěvek se platí na období běžného kalendářního roku, a to v jednotné roční výši i pokud netrvá členství celý kalendářní rok. První členský příspěvek nemusí zaplatit žadatel o přijetí za člena sportovního klubu, který podal přihlášku po 1. říjnu daného roku.  

III.3.   O přijetí  člena rozhoduje výkonný výbor sportovního klubu, o odvolání žadatele proti rozhodnutí o nepřijetí rozhoduje členská schůze. Na vznik členství ve sportovním klubu není právní nárok.